Projectes

Categoría no visible al menú

Control del foliat, la indexació i les dates en el Gestor Expedients / eADMINISTRACIÓ

L’Objectiu Temàtic del projecte és el 2 – Millorar l’accés, l’ús i la qualitat de les TIC Una part de l’operació e-ADMINISTRACIÓ és la contractació del desenvolupament del foliat, la indexació i el control de dates en el Gestor d’Expedients....

/ 4 February, 2015