Projectes

Categoría no visible al menú

sCOOPE – POMO de Remodelació de la Plaça d’Antonio Lara

L’Objectiu Temàtic és el 9 – Promoure la inclusió social, lluitar contra la pobresa i contra qualsevol tipus de discriminació. Aquest projecte denominat POMO de Remodelació de la Plaça d’Antonio Lara és per procedir a la reforma de la plaça de...

/ 20 July, 2018

sCOOPE – Horts Comunitaris al costat de l’Escola Bressol Municipal La Marta

L’Objectiu Temàtic és el 9 – Promoure la inclusió social, lluitar contra la pobresa i contra qualsevol tipus de discriminació. El Projecte consisteix en fer un espai que es pugui dedicar a diferents activitats lligades a l’horticultura i el viverisme...

/ 18 July, 2018

sCOOPE – POMO II de Manteniment de Pavimentació 2018-2019

L’Objectiu Temàtic és el 9 – Promoure la inclusió social, lluitar contra la pobresa i contra qualsevol tipus de discriminació. Aquest projecte denominat POMO II de Pavimentació 2018-2019, ha estat promogut i redactat per aquest Ajuntament i es divideix en...

/ 1 July, 2018

NEUROCITY – Sistema d’informació per a la gestió de la recollida de residus

Sistema per a l’obtenció automatitzada d’informació i el control de la gestió de la recollida de residus i la neteja viària. Vincle al Perfil del contractant Favorite

/ 15 October, 2015

NEUROCITY – Subministrament i implantació de monitorització de consums energètics a dependències municipals

Subministrament i implantació d’un sistema de monitorització remota de consums energètics, de temperatura i d’humitat a diverses dependències municipals de Sant Boi de Llobregat, que permeti la recollida automàtica de dades de consum registrats als comptadors de camp, l’enviament a...

/ 14 October, 2015

NEUROCITY – Redacció de Pla director de Telecomunicacions

Servei d’elaboració del Pla Director de Telecomunicacions de Sant Boi de Llobregat a través de l’adjudicació d’un contracte menor a l’empresa Aplicaciones y Proyectos TIC S.L. Vincle al Portal de Transparència Favorite

/ 14 October, 2015

NEUROCITY – Estesa de xarxa de telecomunicacions

Projecte d’obra Municipal Ordinària (P.O.M.O.) d’estesa de xarxa de telecomunicacions de Sant Boi de Llobregat 2019 per a la connexió de la xarxa de canalització existent de telecomunicacions, amb la finalitat de la interconnexió per mitjans de les noves tecnologies (procediment de...

/ 9 October, 2015

BUFFER PARK – POMO del ramal d’enllaç amb el c/ de Primer de Maig a la carretera BV-2002

L’Objectiu Temàtic és el 6 – Preservar i protegir el medi ambient i promoure l’eficiència dels recursos En data 17 de març de 2014, la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el Projecte d’obra municipal ordinària del ramal d’enllaç...

/ 7 March, 2015

BUFFER PARK – Redacció de la modificació puntual de PGM per a la millora de la xarxa d’espais públics dels barris de muntanya, de la modificació puntual de PGM en l’àmbit de Can Gavarrot i de l’estudi de mobilitat del conjunt

L’Objectiu Temàtic és el 6 – Preservar i protegir el medi ambient i promoure l’eficiència dels recursos Aquesta part de l’operació és per a la contractació del servei consistent en la redacció de la modificació puntual de Pla General Metropolità...

/ 7 March, 2015

MIDENET / eGOVERN

L’Objectiu Temàtic del projecte és el 2 – Millorar l’accés, l’ús i la qualitat de les TIC Una part de l’operació e-GOVERN és la contractació menor i adjudicació del programari MIDENET pel seguiment de programes i projectes, i en especial...

/ 6 March, 2015