Projectes

Categoría no visible al menú

2021 – Elements emprats en la difusió

Aquest article és el recull d’aquests elements per ordre cronològic que s’ha fet durant l’any 2021.La difusió portada a terme té diversos tipus de suport. Poden ser en paper, electrònic, o CD, DVD, vídeos, i poden ser en diferents canals:...

/ 28 February, 2022

Servei d’apoderament i formació de les associacions de gent gran que tenen seu als casals municipals de la Gent Gran de la ciutat

L’objectiu temàtic del projecte és el 9: Promoure la inclusió social, lluitar contra la pobresa i contra qualsevol tipus de discriminació. L’operació consisteix a millorar i consolidar els nivells d’autonomia de les persones grans, millorar l’autogestió dels espais municipals, reforçar...

/ 3 March, 2021

Fase de Rehabilitació de Reparació de COBERTA i Actuacions Estructurals Puntuals als SOSTRES del Palau de Marianao / HEALTHY NODE

L’Objectiu Temàtic és el 6 – Preservar i protegir el medi ambient i promoure l’eficiència dels recursos Aquesta Fase de la Rehabilitació del Palau de Marianao, també cofinançada al 50 % pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), està definida...

/ 7 March, 2019

Espai públic, espai jove

L’objectiu temàtic del projecte és el 9: Promoure la inclusió social, lluitar contra la pobresa i contra qualsevol tipus de discriminació. Aquesta operació consisteix en la contractació de quatre tècnics/ques de joventut que, en base a un treball de dinamització...

/ 13 February, 2019

Reurbanització dels espais entre els blocs i la creació d’eixos verds, de l’espai públic a Ciutat Cooperativa-Molí Nou

L’objectiu temàtic del projecte és el 9: Promoure la inclusió social, lluitar contra la pobresa i contra qualsevol tipus de discriminació. Intervenció sobre els espais entre blocs i zones verdes. Aquestes operacions implicaran canvis de secció, dotació de nous serveis...

/ 13 November, 2018

Coneixement social per a necessitats d’inclusió (SKIN), ara forma part de l’operació OPTIMUM

L’objectiu temàtic del projecte és el 9: Promoure la inclusió social, lluitar contra la pobresa i contra qualsevol tipus de discriminaciól. Consisteix en la contractació de quatre dones en risc d’exclusió social, per un període de temps de sis mesos...

/ 13 November, 2018

Rehabilitació energètica de l’espai polivalent per al centre social de gent gran de Ciutat Cooperativa (SOCIAL-JAM 2), ara forma part de l’operació COMFORT COVERING

L’objectiu temàtic del projecte és el 4: aconseguir una economia més neta i sostenible. Aprofitant la reforma integral de l’edifici de 700 m2 del Camí Vell de la Colònia, 1-3, que serà el nou Casal de Gent Gran del barri...

/ 13 November, 2018

Espai polivalent per a un centre social de gent gran i incubadora d’iniciatives d’economia social

L’objectiu temàtic del projecte és el 9: Promoure la inclusió social, lluitar contra la pobresa i contra qualsevol tipus de discriminació. Aquest edifici està ubicat al Camí Vell de la Colònia, 1-3, i se’n farà la rehabilitació integral del conjunt...

/ 13 November, 2018

Fase de Rehabilitació de les FAÇANES D, G i H del Palau de Marianao / HEALTHY NODE

L’objectiu temàtic del projecte és el 6: contribuir a la conservació del medi ambient i el patrimoni cultural. Aquesta fase de Rehabilitació de les Façanes D, G i H del Palau de Marianao està finalitzada. A documents relacionats es pot...

/ 13 November, 2018

sCOOPE – Accés al nou CAP de Ciutat Cooperativa

L’Objectiu Temàtic és el 9 – Promoure la inclusió social, lluitar contra la pobresa i contra qualsevol tipus de discriminació.   Aquest projecte forma part de les actuacions de Reurbanització entre els espais entre els blocs i la creació d’eixos...

/ 30 July, 2018