Comunicació

Capaci[u]tat té com a objectiu mostrar i difondre el recull de bones pràctiques, les instruccions, les normatives i documentació, així com els materials de difusió emprats en el projecte Edusi Sant Boi.

Dins de les accions de comunicació destaca les que es destinaran a informar els treballadors municipals de les accions que s’estan realitzant, i un gran ventall d’accions dirigides a la ciutadania.

El lloc web edusi.santboi.cat informa permanentment de les expressions d’interès i la seva implementació , els elements de comunicació com la cartelleria temporal i definitiva. Informació visual a través de roll-up, lones i punts d’informació sobre Capaci[u]tat en llocs acompanyats de la comunicació verbal durant els actes vinculats a les accions. Aquesta comunicació es complementarà amb notes de premsa, anuncis, articles i publicacions diverses.

Estratègia de Comunicació en relació amb els Programes Operatius de la Unió Europea

L’elaboració d’una Estratègia de Comunicació és la primera exigència que es recull en el Reglament (UE) núm. 1303/2013 en el qual s’estableixen les disposicions generals relatives als FEDER, FSE i Fons de Cohesió. Aquestes Estratègies constitueixen l’eina fonamental de comunicació...

/ 18 July, 2018

Trobada de la Xarxa Metropolitana de Ciutats Edusi a Sant Boi – Març 2018

La trobada a Sant Boi de Llobregat de la Xarxa Metropolitana de Ciutats Edusi va tenir lloc el mes de març. Aquí en tenim els documents gràfics.

/ 9 July, 2018

Identitat visual de la Xarxa Metropolitana de Ciutats Edusi

La Xarxa Metropolitana de Ciutats EDUSI s’ha dotat d’una imatge que la representa, proposada i dissenyada conjuntament i que utilitza en les seves comunicacions. Aquest és el conjunt d’imatges que configuren la identitat visual de la Xarxa Metropolitana de Ciutats...

/ 9 July, 2018

Xarxa Metropolitana de Ciutats Edusi

És una xarxa de les quatre ciutats catalanes que tenen Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat amb cofinançament de Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), fins al 2023. Les quatre ciutats integrants són: Barcelona Sabadell Santa Coloma de Gramenet Sant...

/ 9 July, 2018