Adhesió

Codi ètic de Sant Boi

Sant Boi de Llobregat disposa des de setembre de 2012 d’un codi ètic, que regula els principis, les regles i els models de conducta dels membres electes del consistori, dels treballadors i treballadores de l’ajuntament i de les empreses municipals....

/ 18 October, 2017

Declaración institucional antifraude

  El Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat, como entidad beneficiaria de la ayuda para implementar la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (DUSI), que será confinanciada a través del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020, se adhiere a la...

/ 24 August, 2017