Totes le publiacions de nmoreno

NEUROCITY – Subministrament i implantació de monitorització de consums energètics a dependències municipals

Subministrament i implantació d’un sistema de monitorització remota de consums energètics, de temperatura i d’humitat a diverses dependències municipals de Sant Boi de Llobregat, que permeti la recollida automàtica de dades de consum registrats als comptadors de camp, l’enviament a...

/ 14 October, 2015

NEUROCITY – Redacció de Pla director de Telecomunicacions

Servei d’elaboració del Pla Director de Telecomunicacions de Sant Boi de Llobregat a través de l’adjudicació d’un contracte menor a l’empresa Aplicaciones y Proyectos TIC S.L. Vincle al Portal de Transparència Favorite

/ 14 October, 2015

NEUROCITY – Estesa de xarxa de telecomunicacions

Projecte d’obra Municipal Ordinària (P.O.M.O.) d’estesa de xarxa de telecomunicacions de Sant Boi de Llobregat 2019 per a la connexió de la xarxa de canalització existent de telecomunicacions, amb la finalitat de la interconnexió per mitjans de les noves tecnologies (procediment de...

/ 9 October, 2015