Totes le publiacions de Comunicació Interna

Reunions de la Xarxa Metropolitana de Ciutats Edusi

Barcelona, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet i Sant Boi de Llobregat configurem la Xarxa Metropolitana de Ciutats EDUSI, i com a tal, ens reunim periòdicament per compartir i tractar les qüestions i els suggeriments que sorgeixen de l’experiència de dur...

/ 25 July, 2018

Elements emprats en la difusió, fins a finals de 2018

La difusió portada a terme recull diversos tipus de suport. Poden ser en paper, electrònic, o CD, DVD, vídeos, i poden ser en diferents canals: objectes de promoció, pòsters, cartells, plaques, expositors, estands i/o tanques, utilitzats amb fins publicitaris. Estan...

/ 24 July, 2018

Estratègia de Comunicació en relació amb els Programes Operatius de la Unió Europea

L’elaboració d’una Estratègia de Comunicació és la primera exigència que es recull en el Reglament (UE) núm. 1303/2013 en el qual s’estableixen les disposicions generals relatives als FEDER, FSE i Fons de Cohesió. Aquestes Estratègies constitueixen l’eina fonamental de comunicació...

/ 18 July, 2018

Trobada de la Xarxa Metropolitana de Ciutats Edusi a Sant Boi – Març 2018

La trobada a Sant Boi de Llobregat de la Xarxa Metropolitana de Ciutats Edusi va tenir lloc el mes de març. Aquí en tenim els documents gràfics.

/ 9 July, 2018

Identitat visual de la Xarxa Metropolitana de Ciutats Edusi

La Xarxa Metropolitana de Ciutats EDUSI s’ha dotat d’una imatge que la representa, proposada i dissenyada conjuntament i que utilitza en les seves comunicacions. Aquest és el conjunt d’imatges que configuren la identitat visual de la Xarxa Metropolitana de Ciutats...

/ 9 July, 2018

Xarxa Metropolitana de Ciutats Edusi

És una xarxa de les quatre ciutats catalanes que tenen Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat amb cofinançament de Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), fins al 2023. Les quatre ciutats integrants són: Barcelona Sabadell Santa Coloma de Gramenet Sant...

/ 9 July, 2018

BUFFER PARK – POMO del ramal d’enllaç amb el c/ de Primer de Maig a la carretera BV-2002

L’Objectiu Temàtic és el 6 – Preservar i protegir el medi ambient i promoure l’eficiència dels recursos En data 17 de març de 2014, la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el Projecte d’obra municipal ordinària del ramal d’enllaç...

/ 7 March, 2015

BUFFER PARK – Redacció de la modificació puntual de PGM per a la millora de la xarxa d’espais públics dels barris de muntanya, de la modificació puntual de PGM en l’àmbit de Can Gavarrot i de l’estudi de mobilitat del conjunt

L’Objectiu Temàtic és el 6 – Preservar i protegir el medi ambient i promoure l’eficiència dels recursos Aquesta part de l’operació és per a la contractació del servei consistent en la redacció de la modificació puntual de Pla General Metropolità...

/ 7 March, 2015

MIDENET / eGOVERN

L’Objectiu Temàtic del projecte és el 2 – Millorar l’accés, l’ús i la qualitat de les TIC Una part de l’operació e-GOVERN és la contractació menor i adjudicació del programari MIDENET pel seguiment de programes i projectes, i en especial...

/ 6 March, 2015

Programari Servidors VMWare – eGOVERN

L’Objectiu Temàtic del projecte és el 2 – Millorar l’accés, l’ús i la qualitat de les TIC Una part de l’operació e-GOVERN és la contractació del subministrament en forma de subscripció del programari VMWare mitjançant procediment obert i tramitació ordinària....

/ 6 March, 2015