Mes: August de 2022

Memòria de gestió 2017-2021

Es presenta la memòria de gestió de l’Estratègia DUSI Sant Boi CAPACi[u]TAT com a pràctica de transparència on es detalla l’adjudicació de 9.096.462,78 € entre els anys 2017 i 2021, que representen el 55,70% del valor total del projecte que...

/ 29 August, 2022