Es presenta la memòria de gestió de l’Estratègia DUSI Sant Boi CAPACi[u]TAT com a pràctica de transparència on es detalla l’adjudicació de 7.752.228,49 € entre els anys 2017 i 2020, que representen el 47% del valor total del projecte que finalitza a finals de l’any 2022.

El document presenta el seguiment per objectius temàtics i línies d’actuació de l’estratègia així com els sistemes de control intern establerts i el grau d’assoliment dels indicadors de productivitat.

Publicat per nmoreno

Envia una resposta

L'adreça electrònica no es publicarà.


*