Mes: June de 2021

Memòria de gestió 2017-2020

Es presenta la memòria de gestió de l’Estratègia DUSI Sant Boi CAPACi[u]TAT com a pràctica de transparència on es detalla l’adjudicació de 7.752.228,49 € entre els anys 2017 i 2020, que representen el 47% del valor total del projecte que...

/ 7 June, 2021