L’aprovació de les actuacions per part de l’Autoritat de Gestió ha suposat rebre un ingrés de 1.751.291,81€

El 30 de setembre de 2019 l’Ajuntament de Sant Boi va presentar la primera justificació de les actuacions realitzades en el marc del projecte EDUSI Capaci[u]tat per un import global de 4.087.447,47 €, el que implicaba una sol·licitud de pagament de la subvenció corresponent al 50% del total justificat.

La Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, com a Organisme Intermedi de l’Autoritat de Gestió en el Programa Operatiu pluriregional d’Espanya (FEDER 2014- 2020), té atribuïda la responsabilitat de comprovar que s’ha dut a terme el lliurament dels béns o la prestació dels serveis objecte de cofinançament, que s’han complert les normes comunitàries i nacionals aplicables en la matèria i que, segons sigui procedent, els costos han estat abonats.

Després d’una acurada verificació que va concloure el 29 de desembre de 2020, l’Organisme Intermig va validar com a despesa certificable 3.502.583,23€, i per tant l’ingrés rebut en data 25 de febrer de 2021 va ser de 1.751.291,81 euros.

Publicat per nmoreno

Envia una resposta

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *


*