Mes: November de 2020

Sant Boi considerat com un dels Ajuntaments que millor comunica la contribució europea

L’avaluació intermèdia de l’Estratègia de Comunicació del Programa Operatiu Pluriregional d’Espanya (POPE) 2014-2020, realitzada pel Ministeri d’Hisenda, té com a objectiu determinar el grau d’execució i impacte aconseguit en termes de comunicació, transparència i visibilitat donada al suport de la UE...

/ 12 November, 2020