Mes: June de 2020

Memòria de gestió 2017-2019

Es presenta la memòria de gestió de l’Estratègia DUSI Sant Boi CAPACi[u]TAT com a pràctica de transparència on es detalla l’adjudicació de 7.512.345,32 € entre els anys 2017 i 2019, que representen el 46% del valor total del projecte que finalitza...

/ 3 June, 2020