L’Objectiu Temàtic del projecte és el 4 – Afavorir la transició a una economía baixa en carboni

Aquesta actuació única està composada de dos projectes concrets i diferents:

  1. La millora i rehabilitació energètica d’edificis al barri de Camps Blancs.
  2. La rehabilitació de la façana de l’edifici de l’antic ambulatori de Ciutat Cooperativa que és destinarà a casal i centre cívic per a Gent Gran, (inicialment aquesta era una actuació independent i tenia una altra denominació: Social Jam-2)

1) Una part significativa del parc edificatori, especialment concentrat als barris perifèrics, no disposa de mesures estructurals d’eficiència energètica. Aquesta situació en entorns amb desigualtats socio-econòmiques, la pobresa energètica agreuja la precarietat de moltes llars. La millora i rehabilitació energètica d’aquests edificis i la reducció dels consums són una contribució a la sostenibilitat i al fre del canvi climàtic, a més d’una qüestió d’equitat social.

Al municipi hi ha zones específiques amb un percentatge elevat de famílies en situació de vulnerabilitat a causa de la pobresa energètica i l’actuació es concreta en la millora dels blocs d’habitatges amb pitjor aïllament i major demanda energètica. La majoria dels edificis on es concentra l’actuació són construccions anteriors a 1979, i no compleixen amb cap normativa de limitació de la demanda d’energia.

Així s’efectuarà la rehabilitació energètica d’edificis al barri de Camps Blancs. L’aïllament tèrmic dels diferents edificis es realitzarà mitjançant actuacions d’injectat d’aïllant a les cambres d’aire de façanes, així com l’aïllament i sanejament de forjats sanitaris en contacte amb l’exterior. Aquestes actuacions redueixen la factura energètica en evitar fuites de calor o fred en les diferents estacions de l’any, especialment a l’hivern.

2) Rehabilitació de la façana de l’edifici de l’antic ambulatori de Ciutat Cooperativa que és destinarà a casal i centre cívic per a Gent Gran, mitjançant la creació d’una nova façana ventilada que incorpora aïllament tèrmic per la cara exterior de l’edifici. A més la rehabilitació energètica d’aquest espai polivalent, també es fa instal·lant plaques fotovoltaïques que cobriran la demanda estable d’energia, sistemes intel·ligents de climatització i de tractament de l’aire, elements de control i mesura per garantir un ús més sostenible i eficient dels subministraments. Aquesta part de l’operació de la rahabilitació de la façana del casal de la Gent Gran inicialment es va anomenar SOCIAL-JAM 2. (El post Social-Jam 2 publicat el 13.11.18, conté tota la documentació adjunta que es va generar des de l’inici del projecte fins a finals de 2018).

La suma d’ambdós projectes pretén rehabilitar integralment i energètica aquest espai, que es recupera per a usos socials.

Aquestes accions que estan descrites i ara agrupades en l’operació COMFORT COVERING, una ja es va iniciar l’any 2017 i està previst que acabin el 2023. L’import total és de 2.210.000 euros, dels quals 1.105.000 euros són en ajut del FEDER.

 

 

 

Publicat per Comunicació Interna


Documents relacionats

Envia una resposta

L'adreça electrònica no es publicarà.


*