En aquest post trobarem el seguiment del grau d’assoliment dels indicadors de Comunicació de l’Estratègia DUSI Capaci[u]tat de Sant Boi.

Aquestes dades són extretes a partir del què permet informar l’aplicació de la Gestió dels Indicadors de Comunicació i que posa a l’abast la Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Hacienda.

Per una banda trobarem els Infomes per Pla de Comunicació i Beneficiari de l’EDUSI en 2a Convocatòria i per al període 2014-2020, en aquest cas el Beneficiari és l’Ajuntament de Sant Boi. Amb dades de cada trimestre, acumulades des de l’inici.

A continuació hi ha els Informes de totes les Accions de Comunicació agrupades pels Indicadors, amb el detall de totes les que s’han realitzat i pel perióde seleccionat. Són dades trimestrals i es mostren acumulades des de l’inici.

Per acabar, i com a cas concret especial, els indicadors a cumplimentar relatius a aquest grup d’accions núm. 4: la Informació a través de Pàgina Web i pel que fa als seus indicadors són dos, un de realització i un de resultat.

L’indicador de realització és el nombre de pàgines web, a l’Ajuntament de Sant Boi és una, aquesta que estem veient, i l‘indicador de resultats és el nombre de visites que rep, que recull la quantificació de les visites a aquest apartat específic al web de cada organisme.

Tot i que aquests indicadors es complimenten per a cadascuna de les anualitats del període de programació datant-se l’actuació el 31 de desembre de l’any en curs, i així consta en els informes dels grups anteriors, aquí presentem aquestes dades per semestre i a partir del 2019 també del detall de les pàgines visitades i el promig de temps a la pàgina.

Infomes per Pla de Comunicació i Beneficiari

1 – 30 06 2018_webpub2.igae.hacienda.gob.es_INFOCO2014

2 – 30 09 2018_webpub2.igae.hacienda.gob.es_INFOCO2014

3 – 31 12 2018_webpub2.igae.hacienda.gob.es_INFOCO2014

4 – 31 03 2019_webpub2.igae.hacienda.gob.es_INFOCO2014

5 – 30 06 2019_webpub2.igae.hacienda.gob.es_INFOCO2014

6 – 30 09 2019_webpub2.igae.hacienda.gob.es_INFOCO2014

7 – 31 12 2019_webpub2.igae.hacienda.gob.es_INFOCO2014

8 – 31 03 2020_webpub2.igae.hacienda.gob.es_INFOCO2014

9 – 30 06 2020_webpub2.igae.hacienda.gob.es_INFOCO2014

10 – 30 09 2020_webpub2.igae.hacienda.gob.es_INFOCO2014

11 – 31 12 2020_webpub2.igae.hacienda.gob.es_INFOCO2014

12 – 31_03_2021_webpub2.igae.hacienda.gob.es_INFOCO2014

13 – 30_06_2021_webpub2.igae.hacienda.gob.es_INFOCO2014

14 – 30_09_2021_webpub2.igae.hacienda.gob.es_INFOCO2014

15 – 31_12_2021_webpub2.igae.hacienda.gob.es_INFOCO2014

16 – 31_03_2022_webpub2.igae.hacienda.gob.es_INFOCO2014

17 – 30_06_2022_webpub2.igae.hacienda.gob.es_INFOCO2014

Informes de totes les Accions de Comunicació agrupades per Indicadors

1 – TODOS DATOS 29 06 2018_ IndicadorsComINFOCO

2 – TODOS DATOS 11_02_2019 IndicadorsComINFOCO

3 – TODOS DATOS 10_09_2019 IndicadorsComINFOCO

4 – TODOS DATOS 07_10_2019__webpub2.igae.hacienda.gob.es_INFOCO2014

5 – TODOS DATOS 15_01_2020_webpub2.igae.hacienda.gob.es_INFOCO2014

6 – TODOS DATOS 14_07_2020_webpub2.igae.hacienda.gob.es_INFOCO2014

7 – TODOS DATOS 04_01_2021_webpub2.igae.hacienda.gob.es_INFOCO2014

8 – TODOS DATOS 18_02_2022 webpub2.igae.hacienda.gob.es_INFOCO2014

9 – TODOS DATOS 18_07_2022 webpub2.igae.hacienda.gob.es_INFOCO2014

Acció 4 – Indicador de resultat d’Informació a través de Pàgina Web – Visites que rep

1- Analytics Todos los datos de sitios web Visión general de la audiencia 24 08 2017  – 31 12 2018

2 – Analytics Todos los datos de sitios web Visión general de la audiencia 01 06 2018 – 31 12 2018

3 – Analytics Todos los datos de sitios web Visión general de la audiencia 01 01 2019 – 30 06 2019

4 – Analytics Todos los datos de sitios web Detalle Páginas_ TiempoPromedio VisitaPágina 01 01 2019- 30 06 2019

5 – Analytics Todos los datos de sitios web Visión general de la audiencia 01 07 19 – 31 12 19

6 – Analytics Todos los datos de sitios web Detalle Páginas_TiempoPromedio Visita Página 01 07 19 – 31 12 19

7 – Analytics Todos los datos de sitios web Visión general de la audiencia 01 01 19 – 31 12 19

8 – Analytics Todos los datos de sitios web Detalle Páginas_TiempoPromedio Visita Página 01 01 19 – 31 12 19

9 – Analytics Todos los datos de sitios web Visión General de la audiencia 01.01.20 – 30.06.20

10 – Analytics Todos los datos de sitios web Detalle Páginas – Tiempo Promedio Visita Página 01.01.20 – 30.06.20

11 – Analytics Todos los datos de sitios web Visión General de la audiencia 01.07.20 – 31.12.20

12 – Analytics Todos los datos de sitios web Detalle Páginas – Tiempo Promedio Visita Página 01.07.20 – 31.12.20

13 – Analytics Todos los datos de sitios web Visión General de la audiencia 01.01.21 – 30.06.21

14 – Analytics Todos los datos de sitios web Detalle Páginas – Tiempo Promedio Visita Página 01.01.21 – 30.06.21

15 – Analytics Todos los datos de sitios web Visión General de la audiencia 01.07.21 – 31.12.21

16 – Analytics Todos los datos de sitios web Detalle Páginas – Tiempo Promedio Visita Página 01.07.21 – 31.12.21

17 – Analytics Todos los datos de sitios web Visión General de la audiencia 01.01.22 – 30.06.22

18 – Analytics Todos los datos de sitios web Detalle Páginas – Tiempo Promedio Visita Página 01.01.22 – 30.06.22

What do you want to do ?

New mail

Publicat per Comunicació Interna

Envia una resposta

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *


*