L’Objectiu Temàtic del projecte és el 4 – Afavorir la transició a una economía baixa en carboni

NEUROCITY – Amb l’objecte de posicionar la ciutadania en el centre de l’estratègia de ciutat sostenible, proporcionant solucions tecnològiques per millorar la vida, i transformant la ciutat en un entorn més habitable i saludable; és possible millorar la mobilitat a Sant Boi com a primer pas cap a un model de ciutat intel·ligent i sostenible.

Crear una aplicació per a la gestió intel·ligent de la mobilitat i plataforma d’anàlisi de les dades rebudes dels sensors instal·lats a la ciutat, que permetrà d’una banda gestionar el trànsit en temps real i realitzar analítica predictiva, i d’altra informar la ciutadania de diferents aspectes com els temps de desplaçament, la qualitat de l’aire, etc.

Completar el desplegament de la canalització de la fibra òptica per connectar tots o la majoria dels grups semafòrics de la ciutat i aprofitar l’obra per a la creació i senyalització de nous trams de carril bici.

El transport i la mobilitat, representen el 48% del total d’emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) del municipi, sent el principal sector emissor de carboni. Per tant, una millora de la fluïdesa del trànsit, permetrà una reducció dels GEH del sector i afavorirà la transició a una economia baixa en carboni.

El trànsit té una incidència directa en la qualitat de l’aire, de manera que per dotar d’informació la plataforma de gestió de la mobilitat intel·ligent, s’instal·laran sensors, aforadors automàtics que ens informin detalladament de certs aspectes de la ciutat, com el soroll, les partícules en suspensió, els nivells de NO2 i altres contaminants, i així poder analitzar les dades i actuar per reduir els impactes ambientals i ecològics i els seus efectes en la salut pública, i també informar la ciutadania dels nivells dels elements monitoritzats.

Connectar els elements semafòrics mitjançant fibra òptica amb el centre de control permetrà una gestió intel·ligent i pro-activa del trànsit, sobretot en les vies principals i en les interseccions més importants de la ciutat, per poder prendre decisions en temps real sobre l’trànsit, evitar congestions, reduir la sinistralitat, disminuir la contaminació i millorar la qualitat de l’aire.

Millorar la seguretat viària i ciutadana a les zones restringides al trànsit, controlant a més les principals entrades i sortides de trànsit del municipi, i poder incidir-hi o desviar el trànsit en cas de contingències degudes a emergències o catàstrofes naturals, o de qualsevol altre tipus.

A més del desplegament de la fibra òptica, sensors o càmeres als elements semafòrics, permetrà la instal·lació d’altres sensors per controlar i gestionar les zones de càrrega i descàrrega, i les zones blaves d’aparcament per a oferir informació en temps real de la situació de l’aparcament en superfície als responsables municipals i també a la ciutadania.

Per un import total de 1.800.000,- dels quals finançats 900.000,- euros amb el Fons Europeu de Desenvolpament Regional (FEDER), l’operació NEUROCITY tindrà diferents projectes:

 

Publicat per Comunicació Interna


Documents relacionats

Envia una resposta

L'adreça electrònica no es publicarà.


*