Aquest projecte pertany a l’Eix 13 – Asistencia Técnica

L’assistència tècnica és la que fa possible que els projectes de Capaci[u]tat, cofinançats al 50% amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), es duguin a terme. I en aquest projecte concret, s’hi encabeixen grans branques de suport tècnic, que s’expliquen en aquest article:

La primera és l’assistència a la gestió de tota l’estratègia i les tasques que la persona que la realitza ha de desenvolupar perquè s’assoleixi.
Seguidament trobem la creació d’un equip multidisciplinari de persones que treballem a l’Ajuntament que col·laborarà fent-ho per projectes, i fora de la jornada laboral, en el desenvolupament de l’EDUSI.
També hi ha l’enquesta de condicions de vida que ja s’està duent a terme, anteriorment havia estat una operació distinta, i ara forma part d’aquesta mateixa.
Per acabar, hi ha la possibilitat de contractar assistència externa per a implementar parts de l’EDUSI.

La descripció de l’OPTIMUM – Gestió Horitzontal, tal com la podem llegir a l’expressió d’interès és la següent:

La contractació d’una persona assistent a la gestió de projectes per a la realització del seguiment de l’execució del projecte i del pressupost vinculat, realització d’informes de seguiment i avaluació de les accions realitzades, efectuar la tramitació dels expedients relacionats, dinamitzar la comunicació 2.0 del projecte i en general realitzar el suport administratiu en la gestió integral de l’estratègia.

Crear un equip multidisciplinari que participi activament en el disseny, contractació i execució dels projectes dels diferents àmbits, format per treballadors i treballadores municipals interessades en participar, amb coneixements acadèmics i experiència acreditada, i fora del seu jornada habitual.
Això suposa una nova forma de treballar per projectes per a l’Ajuntament de Sant Boi, compost per unitats independents i lliurament de 100 hores, amb una acumulació màxima prevista en 4 unitats. La dedicació estimada seria de 9,5 hores setmanals, de les quals gairebé un 40% serien en forma de teletreball.

Realització d’una enquesta de condicions de vida de la ciutadania de Sant Boi: Coneixement social per a necessitats d’inclusií (SKIN), amb especial interès en els barris de Camps Blancs i Ciutat Cooperativa, amb l’objectiu de conèixer la realitat del context actual, per poder adaptar les polítiques municipals d’inclusió social, lluita contra la pobresa i contra qualsevol tipus de discriminació, la qual que suposa incrementar la mostra en aquests barris en un 150% i un 30% respectivament, respecte a la mostra total de la ciutat.

Es preveu també la possible contractació d’assistència tècnica externa per a la implementació de l’estratègia. També s’inclou l’assistència i organització de reunions, jornades i congressos relacionats amb l’estratègia i el desenvolupament urbà sostenible i integrat.

Publicat per Comunicació Interna


Documents relacionats

Envia una resposta

L'adreça electrònica no es publicarà.


*