L’Objectiu Temàtic és el 6 – Preservar i protegir el medi ambient i promoure l’eficiència dels recursos

La zona verda objecte d’aquesta operació és des de fa anys un espai molt degradat en què es produeixen de forma continuada abocaments incontrolats, usos indeguts i precaris, que a més d’haver provocat diversos incendis i afectació del medi, l’han convertit en un final de ciutat “desconnectat” i amb una imatge deficient des del punt de vista visual i paisatgístic; requereix la restauració com parc de transició entre l’espai urbà i l’entorn natural, de temàtica ambiental i per tant amb criteris de sostenibilitat de la Zona Verda del sector Can Gavarrot compresa entre els terrenys d’equipaments esportius actuals i el carrer Joventut.

Es pretén convertir aquest espai, que és de gran importància per a la ciutat ja que constitueix un dels límits de la ciutat, en un espai de referència a nivell local i metropolità, pel seu component educatiu des del punt de vista de respecte al medi natural i urbà, i pels criteris de sostenibilitat incorporats en el seu disseny i gestió.

D’altra banda, és important destacar que no hi ha connectivitat entre la zona forestal i la zona urbana, ni com a corredor biològic ni per garantir l’accés dels veïns i veïnes d’aquest sector (Camps Blancs-Casablanca) cap a l’entorn natural; per tant es fa necessària l’ampliació del camí natural de l’Anell Verd en dos quilòmetres, des de l’Ermita de Sant Ramon fins al Parc Ambiental, i en un quilòmetre sis-cents metres entre dit Parc i l’actual Mercat de Torre de la Vila. Amb això es garantirà la connectivitat, entre l’espai urbà i el natural afavorint la mobilitat sostenible en aquest sector, que transcorrerà pels quatre ecosistemes de Sant Boi (agrari, forestal, fluvial i urbà).

Finalment, el Centre d’Educació Ambiental de la Masia Torre de la Vila, tot i disposar d’espais i materials de qualitat amb un fort component lúdic però alhora pedagògic, en estar situat a la perifèria del municipi resulta poc conegut i està infrautilitzat; integrar aquest centre d’educació ambiental al nou Parc i per tant, passaria a formar part del recorregut de l’Anell Verd. Aquest fet reforçarà el component educatiu del camí natural Anell Verd afavorint que el recorregut passi de forma ineludible pels centres d’interpretació de referència de cada un d’aquests àmbits.

Per un import total de 2.000.000,- dels quals finançats 1.000.000,- euros amb el Fons Europeu de Desenvolpament Regional (FEDER), l’operació BUFFER PARK tindrà diferents projectes:

Publicat per Comunicació Interna


Documents relacionats

Envia una resposta

L'adreça electrònica no es publicarà.


*