Aquests documents són els models base per a la documentació de Capaci[u]tat, Estratègia DUSI de Sant Boi de Llobregat.

Tots aquests documents tenen com a particularitat que inclouen el que està establert al Manual Recopilatori de les Qüestions Pràctiques en matèria de Comunicació 2014-2020.

Així, en el punt 3, dedicat a les “Consideracions sobre determinats aspectes rellevants relacionats amb les mesures d’infomació i publicitat”, es desglossa en:

  • Les característiques tècniques per a l’exhibició de l’emblema de la Unió Europea, la referència al Fons que dona suport a l’operació i el seu lema.
  • Les mesures de publicitat.
  • La documentació administrativa.

Aquest Manual són les instruccions d’acord amb l’annex XII del Reglament (UE) núm. 1303/2013 i el Reglament d’Execució (UE) núm. 821/2014 de la Comissió, de les característiques tècniques de les mesures d’informació i publicitat.
Totes les pautes esmentades del Manual, són les que trobarem en aquests documents MODEL.

Així veurem que la capçalera té la identitat visual de l’Ajuntament, de la Unió Europea i a sota al mig, la referència al Fons, FEDER, i el lema: Una manera de fer Europa. I que s’ha de respectar arreu, al web, als escrits, a les publicacions oficials, etc.

Igualment al peu trobarem, que al nostre cas tenim identitat visual de l’Estratègia Capaci[u]tat i la posem, i al costat la informació sobre el Programa Operatiu Pluriregional d’Espanya (POPE) 2014-2020, cofinançat al 50% pel FEDER.

Pel que fa a la documentació administrativa concreta, tenim l’obligació d’informar del cofinançament al 50 %, del Fons i en molts casos del marc del Programa Operatiu.

Esperem que ens siguin d’utilitat!

Publicat per Comunicació Interna


Documents relacionats

Envia una resposta

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *


*