L’Objectiu Temàtic del projecte és el 2 – Millorar l’accés, l’ús i la qualitat de les TIC

Actualment l’Ajuntament ofereix servei wi-fi públic en zones molt delimitades (sales d’actes, sales d’estudi, teatres, zones d’atenció al públic) ubicades a 15 equipaments municipals. El sistema actual està en funcionament des de l’any 2011 i, a causa de l’evolució tecnològica del sector, aquests dispositius estan totalment obsolets i amortitzats, i no poden oferir funcionalitats equiparables a les que ofereixen els que actualment hi ha al mercat, que permeten la configuració de diverses xarxes lògiques diferenciades, podent fer un ús corporatiu del sistema sense fil paral·lel i independent de l’ús públic.

Amb l’objectiu d’oferir a la ciutadania un servei sense fil estable i de qualitat quan visita els equipaments municipals, es proposa que amb l’Estratègia Capaci [u] tat de Sant Boi, que s’emmarca en el Programa Operatiu Pluriregional d’Espanya (POPE) 2014-2020, està cofinançada al 50% amb FEDER, renovar el sistema sense fil existent i ampliar-lo per donar servei a tot l’equipament, evitant així problemes d’itinerància entre zones de cobertura i zones d’ombra. Aquesta possibilitat s’estendrà a tots els equipaments que actualment no disposen d’aquest servei.

El sistema sense fil total contemplaria el servei en 41 equipaments i estaria format per unes 200 antenes aproximadament, així com d’un programa d’administració i gestió d’aquest sistema que permeti tenir control sobre la correcta utilització d’aquest, garantint el compliment de la normativa i reglamentació vigent, així com disposar de dades estadístiques del seu ús per poder adequar el sistema, en tot moment, a les necessitats de la ciutadania.

En el redactat de la estratègia es van prioritzar els següents equipaments:

  • Masia de Torrefigueres
  • Casal de Barri de Ciutat Cooperariva
  • Casal de Barri de Camps Blancs
  • Can Massallera
  • Casal de Barri de Marianao

Gràcies a aquesta operació es podrà oferir cobertura, a més a més dels que es van prioritzar en el seu moment, a la majoria d’equipaments públics del municipi.

Tenir una connexió estable i de qualitat des dels equipaments municipals permet a la ciutadania connectar-se a Interntet, per realitzar tràmits amb l’Ajuntament millorant així l’e-administració, i també permet una autonomia digital per estudiar, buscar feina, relacionar-se, etc. Alhora, serà possible la domotització dels edificis i equipaments públics, mitjançant la sensorització dels diferents espais i ser més eficients en termes de fred i calor, consums elèctrics, mesures de seguretat, etc.

Amb l’avanç del IOT i els dispositius intel·ligents interconnectats, en un futur pròxim la infraestructura de wifi permetrà connectar els dispositius que es necessitin, així com desenvolupar i implementar noves tecnologies com el blockchain.

Per un import total de 139.430,- dels quals finançats 69.715,- euros amb el Fons Europeu de Desenvolpament Regional. La instal·lació va començar a mitjans de l’any passat i està previst que acabi a finals de 2019.

Vincle al Perfil del Contractant

Publicat per Comunicació Interna


Documents relacionats

Envia una resposta

L'adreça electrònica no es publicarà.


*