Aquests cartells són els models base per a la cartelleria de les obres de Capaci[u]tat, Estratègia DUSI de Sant Boi de Llobregat.

Tenen com a particularitat que inclouen el que està establert al Manual Recopilatori de les Qüestions Pràctiques en matèria de Comunicació 2014-2020. Les instruccions són aquestes:

CARTELLS TEMPORALS (Obres d’infraestructures o construcció que es beneficiïn d’un ajut superior a 500.000 euros).

El beneficiari/ària col·locarà un cartell temporal en l’enclavament durant l’execució de tota l’operació.

El cartell ha de ser visible per al públic i de grandària significativa, i ha de fer constar:

– El nom de l’operació i el principal objectiu d’aquesta.
Nom, per exemple: Construcció del Centre d’Investigació X.

– Objectiu, dependrà de l’objectiu temàtic al qual pertanyi l’actuació.
Es recullen a continuació totes les possibilitats a recollir com a objectiu, segons l’Objectiu Temàtic (OT): (RECORDEU QUE L’OBJECTIU S’HA DE POSAR EL QUE SIGUI DE CADA OPERACIÓ, NO ES POT DEIXAR EL QUE SURT PER DEFECTE)

  • OT 2 – Millorar l’accés, l’ús i la qualitat de les TIC
  • OT 4 – Afavorir la transició a una economia baixa en carboni
  • OT 6 – Preservar i protegir el medi ambient i promoure l’eficiència dels recursos
  • OT 9 – Promoure la inclusió social, lluitar contra la pobresa i contra qualsevol tipus de discriminació
  • Eix 13 – Assistència tècnica i Comunicació

– L’emblema de la Unió Europea, és a dir, la bandera europea.

– La referència a la Unió Europea, amb les paraules “UNIÓ EUROPEA”.

– La referència al Fons o Fons que cofinança/cien.

– El lema del Fons.

Aquesta informació referida a la participació de la Unió Europea ha d’ocupar, com a mínim, el 25% de la superfície del cartell. Qualsevol altra informació continguda en el cartell es presentarà dins el 75% restant de la superfície d’aquest.

Els emblemes (logos) institucionals es col·locaran amb preferència a la part alta o baixa del cartell, si només n’hi ha dos, a les cantonades. El tipus de lletra i la col·locació de tot l’obligatori serà la que millor convingui a la resta del cartell.

Cartell Obra EDUSI Gran Horitzontal amb Imatge 3x4m

Cartell Obra EDUSI Petit Vertical sense Imatge 1,32×2,34m

Ambdós documents són PSD editables. Descarregueu-los per poder-ho fer.

També en disposem en PDF editables, amb els Objectius Temàtics ja redactats:

OT2 cartell POMO 1 capas EDITABLE 3×4 Horitzontal
OT2 cartell POMO 2 capas EDITABLE 1’32×3’34 Vertical

OT4 cartell POMO 1 capas EDITABLE 3×4 Horitzontal
OT4 cartell POMO 2 capas EDITABLE 1’32×3’34 Vertical

OT6 cartell POMO 1 capas EDITABLE 3×4 Horitzontal
OT6 cartell POMO 2 capas EDITABLE 1’32×3’34 Vertical

OT9 cartell POMO 1 capas EDITABLE 3×4 Horitzontal
OT9 cartell POMO 2 capas EDITABLE 1’32×3’34 Vertical

En la secció de Documents Relacionats es poden veure les miniatures dels dos tipus de cartell per a l’EDUSI de Sant Boi de Llobregat, per saber què es vol descarregar.

                  

Publicat per Comunicació Interna


Documents relacionats

Envia una resposta

L'adreça electrònica no es publicarà.


*