Aquests cartells són els models base per a la cartelleria de les obres de Capaci[u]tat, Estratègia DUSI de Sant Boi de Llobregat.

Tenen com a particularitat que inclouen el que està establert al Manual Recopilatori de les Qüestions Pràctiques en matèria de Comunicació 2014-2020. Les instruccions són aquestes:

CARTELLS TEMPORALS (Obres d’infraestructures o construcció que es beneficiïn d’un ajut superior a 500.000 euros).

El beneficiari/ària col·locarà un cartell temporal en l’enclavament durant l’execució de tota l’operació.

El cartell ha de ser visible per al públic i de grandària significativa, i ha de fer constar:

– El nom de l’operació i el principal objectiu d’aquesta.
Nom, per exemple: Construcció del Centre d’Investigació X.

– Objectiu, dependrà de l’objectiu temàtic al qual pertanyi l’actuació.
Es recullen a continuació totes les possibilitats a recollir com a objectiu, segons l’Objectiu Temàtic (OT): (RECORDEU QUE L’OBJECTIU S’HA DE POSAR EL QUE SIGUI DE CADA OPERACIÓ, NO ES POT DEIXAR EL QUE SURT PER DEFECTE)

  • OT 2 – Millorar l’accés, l’ús i la qualitat de les TIC
  • OT 4 – Afavorir la transició a una economia baixa en carboni
  • OT 6 – Preservar i protegir el medi ambient i promoure l’eficiència dels recursos
  • OT 9 – Promoure la inclusió social, lluitar contra la pobresa i contra qualsevol tipus de discriminació
  • Eix 13 – Assistència tècnica i Comunicació

– L’emblema de la Unió Europea, és a dir, la bandera europea.

– La referència a la Unió Europea, amb les paraules “UNIÓ EUROPEA”.

– La referència al Fons o Fons que cofinança/cien.

– El lema del Fons.

Aquesta informació referida a la participació de la Unió Europea ha d’ocupar, com a mínim, el 25% de la superfície del cartell. Qualsevol altra informació continguda en el cartell es presentarà dins el 75% restant de la superfície d’aquest.

Els emblemes (logos) institucionals es col·locaran amb preferència a la part alta o baixa del cartell, si només n’hi ha dos, a les cantonades. El tipus de lletra i la col·locació de tot l’obligatori serà la que millor convingui a la resta del cartell.

Cartell Obra EDUSI Gran Horitzontal amb Imatge 3x4m

Cartell Obra EDUSI Petit Vertical sense Imatge 1,32×2,34m

Ambdós documents són PSD editables. Descarregueu-los per poder-ho fer.

També en disposem en PDF editables, amb els Objectius Temàtics ja redactats:

OT2 cartell POMO 1 capas EDITABLE 3×4 Horitzontal
OT2 cartell POMO 2 capas EDITABLE 1’32×3’34 Vertical

OT4 cartell POMO 1 capas EDITABLE 3×4 Horitzontal
OT4 cartell POMO 2 capas EDITABLE 1’32×3’34 Vertical

OT6 cartell POMO 1 capas EDITABLE 3×4 Horitzontal
OT6 cartell POMO 2 capas EDITABLE 1’32×3’34 Vertical

OT9 cartell POMO 1 capas EDITABLE 3×4 Horitzontal
OT9 cartell POMO 2 capas EDITABLE 1’32×3’34 Vertical

En la secció de Documents Relacionats es poden veure les miniatures dels dos tipus de cartell per a l’EDUSI de Sant Boi de Llobregat, per saber què es vol descarregar.

                  

Publicat per Comunicació Interna


Documents relacionats

Envia una resposta

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *


*