L’objectiu temàtic del projecte és el 9: Promoure la inclusió social, lluitar contra la pobresa i contra qualsevol tipus de discriminació.

Aquest edifici està ubicat al Camí Vell de la Colònia, 1-3, i se’n farà la rehabilitació integral del conjunt edificat de 700 m2 que és de propietat municipal. Actualment està en desús, anteriorment estava destinat a Centre d’Assistència Primària del barri Ciutat Cooperativa (ambulatori).

Aquesta rehabilitació és per destinar-lo com a nou Casal de Gent Gran del barri de Ciutat Cooperativa, també serà seu de l’Associació de Veïns i de tallers d’economia i innovació social com a triple eix dinamitzador.

La rehabilitació en sí ha consistit en el sanejament dels locals municipals, la remodelació de les infraestructures de subministraments, el condicionament dels espais d’entrada i sortida, la creació d’espais polivalents i la dotació de mobiliari i equips. A més dels espais diàfans destinats a zona de gim-suau, multifuncional i biblioteca s’habiliten una sèrie de sales de reunions per a ús de la associació de veïns, magatzem, serveis auxiliars de l’equipament i aula de formació que s’homologarà davant la Generalitat de Catalunya per poder oferir cursos de formació reglada.

La proposta vol impulsar en aquest nou espai un projecte d’emprenedoria social en el qual, tenint en compte el col·lectiu que farà ús d’aquest espai i mitjançant un treball d’empoderament i capacitació, fer autònoms als usuaris i usuàries per gestionar l’espai, donant resposta a les seves expectatives amb flexibilitat, adaptabilitat, treballant cocreativament i de manera coresponsable a través de polítiques d’envelliment actiu. Aquest projecte es transferirà, des del principi, a altres dos espais municipals de gent gran de la ciutat, de manera que es faciliti el treball en xarxa respectant els principis d’igualtat d’oportunitats, de cohesió social i d’equilibri territorial.

Està previst un cost de 442.548 €, dels quals 221.274 € serà amb l’ajut del FEDER. Actualment està aprovat el projecte i en procés d’adjudicació de les obres. L’inici de les obres es farà abans de finalitzar l’any.

Vincle al Perfil del Contractant d’aquest Projecte

Plec de Prescripcions Tècniques – Memòria del Projecte de Reforma del Casal de Gent Gran de Ciutat Cooperativa

Plec de Característiques Tècniques del Projecte de Reforma de la Façana del Casal de Gent Gran de Ciutat Cooperativa

Originariament es corresponia amb l’operació SOCIAL JAM.

Publicat per Comunicació Interna


Documents relacionats

Envia una resposta

L'adreça electrònica no es publicarà.


*