L’objectiu temàtic del projecte és el 9: Promoure la inclusió social, lluitar contra la pobresa i contra qualsevol tipus de discriminaciól.

Consisteix en la contractació de quatre dones en risc d’exclusió social, per un període de temps de sis mesos i una jornada laboral de 35 hores setmanals; seleccionades a partir dels diferents dispositius de detecció d’aquest tipus de demandants.

Aquestes dones faran el treball de camp de la tercera onada de l’Enquesta de Condicions de Vida de la Població de Sant Boi de Llobregat. L’enquesta consisteix en la realització d’entrevistes presencials (amb qüestionari) en els domicilis d’una mostra d’habitatges santboians, amb l’objectiu de conèixer i analitzar la renda i la qualitat de vida de la població, atenent la seva distribució social i territorial, amb la finalitat d’adequar les polítiques públiques de l’administració local a les necessitats i expectatives de tots els ciutadans i ciutadanes.

La contractació serà de tres enquestadores i una coordinadora de l’equip que farà funcions de supervisió, seguiment i depuració de les dades.

Es pretén formar i preparar aquestes dones que faran el treball de camp en tècniques d’enquestació, se les dotarà d’habilitats comunicatives i es potenciarà la seva capacitat de socialització. Aquestes dones seran beneficiàries directes de la present política d’ocupació, i indirectament en obtenir dades i facilitar l’anàlisi sobre les condicions de vida de la ciutadania provocarà la implementació de polítiques públiques basades en aquests resultats.

Aquestes dones quedaran empoderades per realitzar tasques similars en empreses demoscòpiques especialitzades o en el nostre Ajuntament en altres enquestes que requereixin perfils similars.

L’import total destinat és de 48.408,- € dels quals 24.204,- € són l’import de l’ajut del FEDER.

Es va publicar l’oferta pública de contractació, les candidates ja han presentat sol·licitud i currículum, i tot seguit iniciarem la fase de selecció.

Article a l’Ajuntagent recordatori que acaba el termini per entrar al procés de selecció de feina de 6 mesos de 3 enquestadores i 1 coordinadora (05.11.18)

Finalment aquesta operació no ha estat seleccionada i ara el projecte inicial forma part de la nova operació OPTIMUM – Gestió Horitzontal.

Publicat per Comunicació Interna


Documents relacionats

Envia una resposta

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *


*