L’objectiu temàtic del projecte és el 2: garantir un ús millor de les tecnologies d’informació.

Amb l’objectiu de connectar de forma redundant amb fibra òptica l’Ajuntament amb la Policia Local i la principal via de la ciutat (Ronda Sant Ramon), i per facilitar el desplegament de sensors per a la gestió intel·ligent de la ciutat (mobilitat, il·luminació, seguretat …), es proposa la construcció d’una nova canalització i arquetes per aconseguir interconnectar una primera part de la xarxa preexistent de comunicacions de l’Ajuntament amb la resta d’equipaments i serveis municipals.

La nova canalització a executar està dividida en dues fases:

La primera d’elles en un traçat que va des del carrer de la Riera del Fonollar fins a la rotonda de la Ronda Sant Ramon creuant amb el carrer Riera Basté, amb un ramal entre la Ronda Sant Ramon fins al carrer de la Joventut que consta de 1.454 m de rasa en calçada, 927 m de rasa en vorera, amb la col·locació de 4 conductes de 125 mm de diàmetre on cada un d’ells portarà al seu interior un tritub de 40 mm. Es construiran 21 arquetes de 70×70 i s’interceptaran 2 arquetes existents de l’antiga xarxa.

La segona fase, al traçat que comença a la rotonda esmentada seguint per la Ronda Sant Ramon fins al seu final, unint a través de canalitzacions existents al carrer Eusebi Güell i al carrer Antoni Gaudí, estarà formada per 1.437 m de canalització en calçada, 427 en vorera, amb la col·locació en el seu interior de 4 conductes de 125 mm de diàmetre on cada un d’ells portarà al seu interior un tritub de 40 mm. Així mateix es construiran 13 arquetes de 70×70 i s’interceptaran 3 arquetes existents de l’antiga xarxa. Totes les arquetes disposaran de tapa quadrada tipus 3C (70×70) hauran de disposar de desguàs amb el seu drenatge corresponent i estaran enrasades amb el paviment.

L’import total destinat és de 543.962,00 €, dels quals 271.981,- € serà amb l’ajut del FEDER.
Actualment està en procés l’aprovació del projecte. L’inici de les obres està previst que es faci a primers de l’any vinent.

Plec de Prescripcions Tècniques – Projecte d’Obra de l’Estesa de Xarxes de Telecomunicacions

Vincle al Perfil del Contractant d’aquest Projecte

Annex Reportatge fotogràfic POMO Estesa de Xarxes de Telecomunicacions

Annex II Serveis afectats Telecomunicacions

Publicat per Comunicació Interna


Documents relacionats

Envia una resposta

L'adreça electrònica no es publicarà.


*