L’Objectiu Temàtic és el 9 – Promoure la inclusió social, lluitar contra la pobresa i contra qualsevol tipus de discriminació.

La proposta vol generar un espai sostenible i molt accessible, amb una dotació important de plantes i arbres què millori la qualitat ambiental i sigui més un espai enjardinat d’estada i millora tant de l’espai públic en si com dels propis habitatges, què no una plaça merament pavimentada amb una ubicació residual d’arbres.
Entre cada espai dels blocs baixos se situen dues grans jardineres de formigó blanc aixecades del terra uns 45 cm. la qual cosa permet què el seu perímetre sigui utilitzat com a banc per seure. En mig d’aquestes jardineres es generen unes petites places centrals amb sengles bancs de fusta en el límit de la jardinera, per tal de crear un espai més recollit de trobada. A extrem de cada jardinera se situarien uns grans escocells amb arbres de fulla caduca i de mida mitjana, per tal què les fulles no freguin les façanes. A les jardineres la plantació seria arbustiva i pensada perquè hi hagués flors gairebé tot l’any.
La millora de l’accessibilitat s’aconsegueix creant una plataforma única de prioritat per al vianant què encabeix tots els blocs i dona unitat al conjunt.
Altre aspecte important a considerar ha estat la relació d’aquesta plataforma amb els espais del seu entorn. En aquest sentit es proposa unir a plataforma amb la rambla central de l’avinguda d’Eduard Toldrà, fent què la rasant de l’actual carril de cotxes arribi al nivell de la voravia i així disposar d’un espai fluid a tot el barri. Dit carril passaria a ser pas de vehicles de serveis o càrrega i descàrrega.
Així mateix la pròpia avinguda d’Eduard Toldrà es connecta, mitjançat un gual tan ample com tota l’amplada destinada a vianants, amb l’avinguda de Pau Casals. Els guals què travessen l’avinguda de Lluís Companys estarien elevats i per tant a nivell de la plataforma de vianants de tot el conjunt. Això, a part de permetre una bona connexió del vianant envers l’esplanada d’aparcament, permetria abaixar la velocitat dels vehicles què circulen per aquesta avinguda.
Així es genera un itinerari adaptat què allibera els barri de les barreres generades per la circulació de vehicles què de fet, hores d’ara, no és gens intensa ni densa.

Aquest projecte forma part de les actuacions de Reurbanització entre els espais entre els blocs i la creació d’eixos verds de l’espai públic a Ciutat Cooperativa-Molí Nou anomenada INTERBLOCKS que ara forma part de l’operació sCOOPE.

Plec Tècnic del POMO de Remodelació dels Espais Urbans del Barri Ciutat Cooperativa – Sector D

Informe Tècnic sobre Fosses Sèptiques – Sector D

Publicat per Comunicació Interna


Documents relacionats

Envia una resposta

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *


*