L’elaboració d’una Estratègia de Comunicació és la primera exigència que es recull en el Reglament (UE) núm. 1303/2013 en el qual s’estableixen les disposicions generals relatives als FEDER, FSE i Fons de Cohesió.
Aquestes Estratègies constitueixen l’eina fonamental de comunicació i que emmarca els objectius definits en aquest àmbit, les mesures d’informació i publicitat per a dur a terme aquesta estratègia, remarcant quins són els destinataris/àries d’aquestes mesures, quins són els serveis administratius o organismes responsables d’aplicar aquestes mesures, quin és el pressupost destinat a dur-les a la pràctica i la forma de seguir i avaluar aquestes mesures, tant pel que fa a la visibilitat dels Programes Operatius com en el paper que juga la Unió Europea a través de la Política Regional.

Entre les raons principals perquè sigui necessària implementar-la es troba, per una banda, que aquest Programa concentra els 48% dels recursos del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) que en aquest període es dedicaran a economia baixa en carboni; i per una altra, al Programa es realitzen les actuacions destinades al desenvolupament urbà integrat i és important mostrar i difondre les estratègies integrades de desenvolupament urbà integrat i sostenible que les entitats locals posarem en marxa cofinançades pel Programa Operatiu.

Els documents amb caràcter normatiu són:

I els reglaments a què fan referència:

Reglament (UE) Núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013

Reglament d’Execució (UE) Núm. 821/2014 de la Comissió de 28 de juliol de 2014, que estableix les disposicions d’aplicació del Reglament UE) Núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell.

Publicat per Comunicació Interna


Documents relacionats

Envia una resposta

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *


*