L’elaboració d’una Estratègia de Comunicació és la primera exigència que es recull en el Reglament (UE) núm. 1303/2013 en el qual s’estableixen les disposicions generals relatives als FEDER, FSE i Fons de Cohesió.
Aquestes Estratègies constitueixen l’eina fonamental de comunicació i que emmarca els objectius definits en aquest àmbit, les mesures d’informació i publicitat per a dur a terme aquesta estratègia, remarcant quins són els destinataris/àries d’aquestes mesures, quins són els serveis administratius o organismes responsables d’aplicar aquestes mesures, quin és el pressupost destinat a dur-les a la pràctica i la forma de seguir i avaluar aquestes mesures, tant pel que fa a la visibilitat dels Programes Operatius com en el paper que juga la Unió Europea a través de la Política Regional.

Entre les raons principals perquè sigui necessària implementar-la es troba, per una banda, que aquest Programa concentra els 48% dels recursos del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) que en aquest període es dedicaran a economia baixa en carboni; i per una altra, al Programa es realitzen les actuacions destinades al desenvolupament urbà integrat i és important mostrar i difondre les estratègies integrades de desenvolupament urbà integrat i sostenible que les entitats locals posarem en marxa cofinançades pel Programa Operatiu.

Els documents amb caràcter normatiu són:

I els reglaments a què fan referència:

Reglament (UE) Núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013

Reglament d’Execució (UE) Núm. 821/2014 de la Comissió de 28 de juliol de 2014, que estableix les disposicions d’aplicació del Reglament UE) Núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell.

 

També trobarem altres documents:

Evaluación de la Estrategia de Comunicación del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020 – Evaluación intermedia. És el document d’Avaluació Intermèdia de Comunicació. Elaborada per RED2RED, versión final 30 de juliol 2020. Publicada Novembre 2020.

 

Publicat per Comunicació Interna


Documents relacionats

Envia una resposta

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *


*