L’acord de compromís en matèria d’assumpció de funcions per a la gestió del FEDER contempla la redacció d’un Manual de Procediments, que descriu i documenta els processos i procediments, els aspectes d’organització interna, l’assignació i coordinació de funcions que permeti assolir les obligacions com Organisme Intermig Lleuger.

La Direcció General de Relacions amb les Comunitats Autònomes i els Ens Locals, en nom de l’Autoritat de Gestió de Fons Europeus, ha considerat favorable el Manual de Procediments després de la incorporació de determinades esmenes detectades en el procés d’avaluació realitzat; les principals fites es resumeixen seguidament i s’annexa tota la documentació junt amb el Manual definitiu:

  1. En data 29 de novembre 2017 ens van comunicar la necessitat de realitzar determinades modificacions, sense les que no es podia donar el vistiplau al Manual presentat per aquest Ajuntament.
  2. Entre el 12 de desembre de 2017 i el 3 de gener de 2018 vàrem realitzar les esmenes requerides i aprofitar, previ acord amb la Direcció General, per incorporar les recomanacions realitzades per la Intervenció Municipal en data 20 de setembre.
  3. En data 8 de gener de 2018 la Direcció General de Fons Europeus va comunicar el resultat favorable de l’avaluació del nostre Manual de Procediments per a Entitats DUSI.
  4. En data 21 de febrero de 2018 s’han aprovat per Junta de Govern Local les esmenes realitzades al Manual definitiu, junt amb la creació de l’estructura política i tècnica per implementar el projecte CAPACI[u]TAT: Estrategia DUSI Sant Boi.

Publicat per llorencfm


Documents relacionats

Envia una resposta

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *


*