Gestió

NEUROCITY – Sistema d’informació per a la gestió de la recollida de residus

Sistema per l’obtenció automatitzada d’informació i el control de la gestió de la recollida de residus i la neteja viària. Vincle al Perfil del contractant Favorite

/ 15 October, 2015

NEUROCITY – Subministrament i implantació de monitorització de consums energètics a dependències municipals

Subministrament i implantació d’un sistema de monitorització remota de consums energètics, de temperatura i d’humitat a diverses dependències municipals de Sant Boi de Llobregat, que permeti la recollida automàtica de dades de consum registrats als comptadors de camp, l’enviament a...

/ 14 October, 2015

NEUROCITY – Redacció de Pla director de Telecomunicacions

Servei d’elaboració del Pla Director de Telecomunicacions de Sant Boi de Llobregat a través de l’adjudicació d’un contracte menor a l’empresa Aplicaciones y Proyectos TIC SL. Vincle al Portal de Transparència Favorite

/ 14 October, 2015

NEUROCITY – Estesa de xarxa de telecomunicacions

Projecte d’obra Municipal Ordinària (P.O.M.O.) d’estesa de xarxa de telecomunicacions de Sant Boi de Llobregat 2019 per la connexió de la xarxa de canalització existent de telecomunicacions, amb la finalitat de la interconnexió per mitjans de les noves tecnologies (procediment de contractació...

/ 9 October, 2015

Palau de Marianao – Fase de Rehabilitació de Reparació de Coberta i Actuacions Estructurals Puntuals als Sostres

L’Objectiu Temàtic és el 6 – Preservar i protegir el medi ambient i promoure l’eficiència dels recursos Aquesta Fase de la Rehabilitació del Palau de Marianao, també cofinançada al 50 % pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), està definida...

/ 7 March, 2015

BUFFER PARK – POMO del ramal d’enllaç amb el c/ Primer de Maig a la carretera BV-2002

L’Objectiu Temàtic és el 6 – Preservar i protegir el medi ambient i promoure l’eficiència dels recursos En data 17 de març de 2014, la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el Projecte d’obra municipal ordinària del ramal d’enllaç...

/ 7 March, 2015