Operacions

Reurbanització dels espais entre els blocs i la creació d’eixos verds, de l’espai públic a Ciutat Cooperativa-Molí Nou (INTERBLOCKS)

L’objectiu temàtic del projecte és el 9: promoure la igualtat, la salut i la inclusió social. Intervenció sobre els espais entre blocs i zones verdes. Aquestes operacions implicaran canvis de secció, dotació de nous serveis d’enllumenat i reg, millores d’accessibilitat...

/ 13 de novembre de 2018

Canalització troncal per a la xarxa de fibra òptica (NET-RING)

L’objectiu temàtic del projecte és el 2: garantir un ús millor de les tecnologies d’informació. Amb l’objectiu de connectar de forma redundant amb fibra òptica l’Ajuntament amb la Policia Local i la principal via de la ciutat (Ronda Sant Ramon),...

/ 13 de novembre de 2018

Coneixement social per a necessitats d’inclusió (SKIN)

L’objectiu temàtic del projecte és el 9: promoure la igualtat, la salut i la inclusió social. Consisteix en la contractació de quatre dones en risc d’exclusió social, per un període de temps de sis mesos i una jornada laboral de...

/ 13 de novembre de 2018

Rehabilitació energètica de l’espai polivalent per al centre social de gent gran de Ciutat Cooperativa (SOCIAL-JAM 2).

L’objectiu temàtic del projecte és el 4: aconseguir una economia més neta i sostenible. Aprofitant la reforma integral de l’edifici de 700 m2 del Camí Vell de la Colònia, 1-3, que serà el nou Casal de Gent Gran del barri...

/ 13 de novembre de 2018

Espai polivalent per a un centre social de gent gran i incubadora d’iniciatives d’economia social (SOCIAL-JAM)

L’objectiu temàtic del projecte és el 9: promoure la igualtat, la salut i la inclusió social. Aquest edifici està ubicat al Camí Vell de la Colònia, 1-3, i se’n farà la rehabilitació integral del conjunt edificat de 700 m2 que...

/ 13 de novembre de 2018

Rehabilitació del Palau de Marianao per acollir el centre de formació i impuls de projectes relacionats amb la salut mental (HEALTHY-NODE)

L’objectiu temàtic del projecte és el 6: contribuir a la conservació del medi ambient i el patrimoni cultural. El Palau Marianao, és un edifici que forma part del Patrimoni Arquitectònic Històric Local. L’edifici consta de 4 blocs, de diferents altures,...

/ 13 de novembre de 2018

Convocatòria d’expressions d’interès

En data 5 d’abril de 2018 s’ha aprovat la convocatòria d’expressions d’interès per determinar les operacions susceptibles de ser elegibles per implementar les diferents línies d’actuació del projecte CAPACI[u]TAT Estratègia DUSI Sant Boi, que conté el següent literal: Organisme convocant: UNITAT...

/ 4 d'abril de 2018

Manual de Procediments Entitat DUSI (Organisme Intermig Lleuger)

L’acord de compromís en matèria d’assumpció de funcions per a la gestió del FEDER contempla la redacció d’un Manual de Procediments, que descriu i documenta els processos i procediments, els aspectes d’organització interna, l’assignació i coordinació de funcions que permeti...

/ 18 d'octubre de 2017