Totes le publiacions de Comunicació Interna

Models de cartells de l’Estratègia DUSI de Sant Boi

Aquests cartells són els models base per a la cartelleria de les obres de Capaci[u]tat, Estratègia DUSI de Sant Boi de Llobregat. Tenen com a particularitat que inclouen el que està establert al Manual Recopilatori de les Qüestions Pràctiques en...

/ 15 de novembre de 2018

Reurbanització dels espais entre els blocs i la creació d’eixos verds, de l’espai públic a Ciutat Cooperativa-Molí Nou (INTERBLOCKS)

L’objectiu temàtic del projecte és el 9: promoure la igualtat, la salut i la inclusió social. Intervenció sobre els espais entre blocs i zones verdes. Aquestes operacions implicaran canvis de secció, dotació de nous serveis d’enllumenat i reg, millores d’accessibilitat...

/ 13 de novembre de 2018

Canalització troncal per a la xarxa de fibra òptica (NET-RING)

L’objectiu temàtic del projecte és el 2: garantir un ús millor de les tecnologies d’informació. Amb l’objectiu de connectar de forma redundant amb fibra òptica l’Ajuntament amb la Policia Local i la principal via de la ciutat (Ronda Sant Ramon),...

/ 13 de novembre de 2018

Coneixement social per a necessitats d’inclusió (SKIN)

L’objectiu temàtic del projecte és el 9: promoure la igualtat, la salut i la inclusió social. Consisteix en la contractació de quatre dones en risc d’exclusió social, per un període de temps de sis mesos i una jornada laboral de...

/ 13 de novembre de 2018

Rehabilitació energètica de l’espai polivalent per al centre social de gent gran de Ciutat Cooperativa (SOCIAL-JAM 2).

L’objectiu temàtic del projecte és el 4: aconseguir una economia més neta i sostenible. Aprofitant la reforma integral de l’edifici de 700 m2 del Camí Vell de la Colònia, 1-3, que serà el nou Casal de Gent Gran del barri...

/ 13 de novembre de 2018

Espai polivalent per a un centre social de gent gran i incubadora d’iniciatives d’economia social (SOCIAL-JAM)

L’objectiu temàtic del projecte és el 9: promoure la igualtat, la salut i la inclusió social. Aquest edifici està ubicat al Camí Vell de la Colònia, 1-3, i se’n farà la rehabilitació integral del conjunt edificat de 700 m2 que...

/ 13 de novembre de 2018

Rehabilitació del Palau de Marianao per acollir el centre de formació i impuls de projectes relacionats amb la salut mental (HEALTHY-NODE)

L’objectiu temàtic del projecte és el 6: contribuir a la conservació del medi ambient i el patrimoni cultural. El Palau Marianao, és un edifici que forma part del Patrimoni Arquitectònic Històric Local. L’edifici consta de 4 blocs, de diferents altures,...

/ 13 de novembre de 2018

Reunions de la Xarxa Metropolitana de Ciutats Edusi

Barcelona, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet i Sant Boi de Llobregat configurem la Xarxa Metropolitana de Ciutats EDUSI, i com a tal, ens reunim periòdicament per compartir i tractar les qüestions i els suggeriments que sorgeixen de l’experiència de dur...

/ 25 de juliol de 2018

Elements emprats en la difusió

La difusió portada a terme recull diversos tipus de suport. Poden ser en paper, electrònic, o CD, DVD, vídeos, i poden ser en diferents canals: objectes de promoció, pòsters, cartells, plaques, expositors, estands i/o tanques, utilitzats amb fins publicitaris. Estan...

/ 24 de juliol de 2018

Estratègia de Comunicació en relació amb els Programes Operatius de la Unió Europea

L’elaboració d’una Estratègia de Comunicació és la primera exigència que es recull en el Reglament (UE) núm. 1303/2013 en el qual s’estableixen les disposicions generals relatives als FEDER, FSE i Fons de Cohesió. Aquestes Estratègies constitueixen l’eina fonamental de comunicació...

/ 18 de juliol de 2018