L’Objectiu Temàtic és el 6 – Preservar i protegir el medi ambient i promoure l’eficiència dels recursos

Aquesta altra Fase de la Rehabilitació del Palau de Marianao, també cofinançada al 50 % pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), està definida al Projecte d’obra municipal ordinària de Reparacions de coberta i actuacions estructurals puntuals als sostres del Palau de Marianao (X116/U633/2018/000005).

Els treballs projectats corresponen a una nova fase de reforma general del Palau, indicades a l’avantprojecte de l’actuació que serveix de referència, inclosa la planta de Roberta i el pintat. Per tant, el POMO aprovat contempla tots els treballs necessaris per a la rehabilitació completa de la part superior de l’envolvent i el reforç estructural dels sostres.

L’objecte principal del contracte d’obres consisteix en contractar les obres resultants: instal·lació de bastides i accessos, repicat, reforç estructura portant, instal·lació nou material aïllant i acabats.

El Projecte va se aprovat inicialment per la Junta de Govern Local en data 14 de novembre de 2018.

Clica aquí per anar al post de l’operació completa de la Rehabilitació del Palau de Marianao (HEALTHY NODE)

Vincle al Perfil del Contractant

Vincle al Plec de Prescripcions Tècniques

Publicat per Comunicació Interna


Documents relacionats

Envia una resposta

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *


*