Aquests cartells són els models base per a la cartelleria de les obres de Capaci[u]tat, Estratègia DUSI de Sant Boi de Llobregat.

Tenen com a particularitat que inclouen el que està establert al Manual Recopilatori de les Qüestions Pràctiques en matèria de Comunicació 2014-2020. Les instruccions són aquestes:

CARTELLS TEMPORALS (Obres d’infraestructures o construcció que es beneficiïn d’un ajut superior a 500.000 euros).

El beneficiari/ària col·locarà un cartell temporal en l’enclavament durant l’execució de tota l’operació.

El cartell ha de ser visible per al públic i de grandària significativa, i ha de fer constar:

– El nom de l’operació i el principal objectiu d’aquesta.
Nom, per exemple: Construcció del Centre d’Investigació X.

– Objectiu, dependrà de l’objectiu temàtic al qual pertanyi la actuació.
Es recullen a continuació totes les possibilitats a recollir com a objectiu, segons l’Objectiu Temàtic (OT):

 • OT 1. “Promoure el desenvolupament tecnològic, la innovació i una investigació
  de qualitat “;
 • OT 2. “Garantir un millor ús de les tecnologies d’informació”;
 • OT 3. “Aconseguir un teixit empresarial més competitiu”;
 • OT 4. “Aconseguir una economia més neta i sostenible”;
 • OT 5. “Frenar el canvi climàtic”;
 • OT 6. “Contribuir a la conservació del medi ambient i el patrimoni cultural “;
 • OT 7. “Aconseguir un transport sostenible”;
 • OT 8. “Aconseguir formació i una ocupació de qualitat”;
 • OT 9. “Promoure la igualtat, la salut i la inclusió social”;
 • OT 10. “Aconseguir una educació de qualitat”.

– L’emblema de la Unió Europea, és a dir, la bandera europea.

– La referència a la Unió Europea, amb les paraules “UNIÓ EUROPEA”.

– La referència al Fons o Fons que cofinança/cen.

– El lema del Fons.

Aquesta informació referida a la participació de la Unió Europea ha d’ocupar, com a mínim, el 25% de la superfície del cartell. Qualsevol altra informació continguda en el cartell es presentarà dins el 75% restant de la superfície d’aquest.

Els emblemes (logos) institucionals es col·locaran amb preferència a la part alta o baixa del cartell, si només n’hi ha dos, a les cantonades. El tipus de lletra i la col·locació de tot l’obligatori serà la que millor convingui a la resta del cartell.

Publicat per Comunicació Interna


Documents relacionats

Envia una resposta

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *


*