Coneixement social per a necessitats d’inclusió (SKIN)

L’objectiu temàtic del projecte és el 9: promoure la igualtat, la salut i la inclusió social. Consisteix en la contractació de quatre dones en risc d’exclusió social, per un període de temps de sis mesos i una jornada laboral de...

/ 13 de novembre de 2018

Convocatòria d’expressions d’interès

En data 5 d’abril de 2018 s’ha aprovat la convocatòria d’expressions d’interès per determinar les operacions susceptibles de ser elegibles per implementar les diferents línies d’actuació del projecte CAPACI[u]TAT Estratègia DUSI Sant Boi, que conté el següent literal: Organisme convocant: UNITAT...

/ 4 d'abril de 2018

Manual de Procediments Entitat DUSI (Organisme Intermig Lleuger)

L’acord de compromís en matèria d’assumpció de funcions per a la gestió del FEDER contempla la redacció d’un Manual de Procediments, que descriu i documenta els processos i procediments, els aspectes d’organització interna, l’assignació i coordinació de funcions que permeti...

/ 18 d'octubre de 2017

Candidatura CAPACI[u]TAT Estratègia DUSI Sant Boi

La nostra candidatura fou seleccionada en la segona convocatòria d’aquest tipus d’estratègies europees, la subvenció atorgada es del 50% de 16.323.543 euros, es a dir Europa finançarà un total de 8.161.772 euros. El document de la candidatura el podeu descarregar...

/ 18 d'octubre de 2017

Canals de denúncies

    T’escoltem Canal municipal de queixes i suggeriments que es poden utilitzar per a qualsevol denúncia antifrau que es vulgui plantejar.          Servicio Nacional de Coordinación Antifraude Canal obert per a aquelles persones que no desitgin realitzar la denúncia...

/ 13 d'octubre de 2017

Declaración institucional antifraude

  El Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat, como entidad beneficiaria de la ayuda para implementar la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (DUSI), que será confinanciada a través del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020, se adhiere a la...

/ 24 d'agost de 2017